Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Főoldal

 

Kedves Látogató! 

 

   ”Az adott elfoglaltságnak, munkának három kritériumot kell teljesítenie:

  Örömöt kell, hogy okozzon az idő túlnyomó részében, amikor azzal foglalkozunk, ami az igazi dolgunk.

► Kihívást kell jelentsen: legyen rá komoly esély, hogy esetleg nem sikerül valami, tehát erőfeszítést kell tenni, és sokszor bizony kínos, égető kudarcokat elviselni.

 Más ember vagy emberek számára hasznos kell legyen, azaz szükség legyen rá. Hogy így van-e, azt onnan lehet tudni, hogy a többiek igénylik.

Ha ez a három feltétel egyszerre teljesül, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy megtaláltuk a hivatásunkat.” (Villányi Péter)


Szeretettel köszöntöm Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) önállóan működő és gazdálkodó intézmény honlapján a kedves Látogatókat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk általánosan az alábbi szolgáltatásokat végzi a saját és a gazdálkodási körébe integrált intézmények számára:

• beszámoló-készítés
• költségvetések készítése
• előirányzatok módosítása
• pénzforgalmi folyamatok ügyintézése
• intézményenkénti pénztár-, és bankszámla kezelés
• selejtezés, leltározás
• gazdasági események könyvelése
• pénzforgalmi információs jelentések-, mérlegek-, statisztikai kimutatások-, adóbevallások készítése
• EU-s pályázatok könyvelése és elszámolása
• normatívák igénylése és elszámolása
• adatszolgáltatás az önkormányzati pályázatokhoz
• bérek számfejtése, munkaügyi feladatok
• könyvelési feladások a MÁK felé
• szerződések készítése
• számlázás
• teljes vagyonnyilvántartás
• információszolgáltatás a vezetők részére költségvetésük alakulásáról
• étel szállítása
• köznevelési intézmények közétkeztési feladatainak teljeskörű ellátása a GESZ telephelyein és az óvodákban, bölcsődében
• karbantartó csapatunk végzi az intézmények karbantartási feladatait


Fő tevékenységünket - az önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatát: a költségvetés készítés, beszámolók, adóbevallások, könyvelés, gazdálkodás stb. - 19 fő segíti. A GESZ két intézményhálózat költségvetés tervezési és beszámoló készítési feladatait látja el. Minden naptári évben új és új  többlet feladatokkal birkózunk meg. Annak ellenére, hogy mennyiségileg nő az ellátott feladatok száma, a GESZ adminisztratív létszáma lényegében nem nő.
Az egyes pályázati elszámolások, átszervezések, ellenőrzések mind egy-egy kihívást jelentenek a számunkra.
A 2018. költségvetési évben számviteli feladatainkat új integrált programmal - ASP - végezzük.


A GESZ gazdálkodási körébe integrált intézmények az alábbiak:

Önállóan működő intézmények megnevezése

• Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
• Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem
• Komló Városi Óvoda


Hatékonynak bizonyul a karbantartói csoport létrehozása, amely valamennyi GESZ-hez integrált intézményben (óvodák, iskolák, bölcsőde…) folytatja tevékenységét.

A karbantartási feladatok elvégzésére 4 főt alkalmazunk.

 

A GESZ megállapodás útján látja el a fentiekben ismertetett feladatokat az alábbi Társulás és a Társulás fenntartásában lévő intézmények számára:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Önállóan működő intézmények megnevezése

• Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi
• Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
• Komló Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 21 önkormányzat tagja van.

A Társulás, amelynek létrehozásától intézzük a gazdálkodási feladatait, sikeresen működik. Hitelfelvételre nem volt szükség, a pénzügyeit biztonságosan tudjuk kezelni.

 

Az alábbi telephelyeken intézményi étkeztetés szolgáltatást nyújtunk:

• Felsőszilvási Általános Iskola tálalókonyha
• Szilvási Általános Iskola tálalókonyha
• Kenderföld-Somági Általános Iskola tálalókonyha
• Gagarin Általános Iskola tálalókonyha
• Komlói EGYMI tálalókonyha
• Szakiskola tálalókonyha
• Szakközépiskola tálalókonyha

A közétkeztetésben a tálalási feladatokat 18 fő tálaló alkalmazott végzi.
A minőségi és mennyiségi átvételt a főzőkonyhán 2 fő ételátvevő, a telephelyekre szállítást 2 fő gépkocsivezető segítségével látjuk el.

Eredményként szeretném kiemelni azt is, hogy 2013. évben megjelent egy cikk az Élelmezés szaklapban, amely kimeli azt a munkát, amelyet az élelmezés területén látunk el. A NÉBIH ellenőrzésein tálalókonyháink legrosszabb minősítése a “4”-es (a legjobb minősítés: “5”).

A GESZ, a jó gazda szerepével az intézményi dologi keretét hatékonyan felhasználva biztosítja az optimális működtetést a telephelyeken. Végezzük a teljes intézményi vagyon nyilvántartását, leltározását, könyvelését. A tálalókonyhák korszerűsítése, a jogszabályi megfelelőség érdekében a költségvetési keretek korlátain belül évekre bontva történik.

 

Feladatunk, hogy tevékenységünkkel segítsük az intézményekben folyó szakmai munkát, amelyet örömmel végzünk. Megtiszteltetés, hogy a Képviselő-testület megbízta a GESZ-t a feladatok ellátásával, és hogy a szolgáltatásainkra szüksége van a kistérség pogármestereinek,a velünk kapcsolatban lévő intézményeknek, a dolgozóknak, és a város lakosainak…

 

A fentiek alapján - Villányi Péter soraira gondolva - együtt van mindhárom jellemző, tehát megtaláltuk a hivatásunkat. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Mindenkinek köszönöm a jó együttműködést.

 

 

Komló, 2018. július 01.

 

Kiss Béláné
GESZ igazgató